Pravidla pro poskytování zdravotní péče od 1.4.2012

Od 1.4.2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18ti let věku). Tyto pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

S jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.). Je tedy nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů.

U pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič).

Rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, zletilý sourozenec, apod. např. při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci).

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma. Formuláře si vyzvednete přímo v naší ordinaci nebo stáhněte na našich internetových stránkách. Formuláře vyplňte, vytiskněte a přineste s sebou do ordinace k vyšetření.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není souhlas rodiče nutný.

Ani my nenacházíme potěšení v neúměrné byrokracii, ale tato povinnost je uložena zákonem pod sankcí až do výše 1.000.000 Kč v případě jejich nedodržení.

  Aktuality
29.4.2020

Dle aktuálního doporučení prosíme o nošení respirátoru/roušky (malé děti) do čekárny i ordinace,

především při jakýchkoliv známkách nemoci.  Děkujeme, krásné léto ! 

DOVOLENÁ  15.-26.8. 2022 

zástup akut.případů vč. způsobilostí na tábor - MUDr. Boorová/Lipenská,

1.p. levé křídlo, po telefonické domluvě s očkovacím průkazem ! 495865467

mail: mudrbednarovam@seznam.cz    Tel: 495 865 329   

Pro plnou kapacitu máme STOP STAV přijímání  nových pacientů. Neplatí  pro rodinné příslušníky.                   

Upozornění ! Ceník uvedený na webu je neplatný, omlouváme se, na úpravě pracujeme, aktuální ceník je k dispozici v čekárně i v ordinaci,  Děkujeme 

                   

  Kontakt
MUDr. Miroslava Bednářová

sestra: Lenka Ornstová

Poliklinika II
Bratří Štefanů 895
500 03 Hradec Králové 
 
levé křídlo Polikliniky II
(bezbarierový vstup)
 
+420 495 865 329

  Partneři
© 2022 MUDr. Miroslava Bednářová, created by Bazi