V naší ordinaci očkujeme na přání rodičů všechny dostupné očkovací látky vhodné pro děti (některé na objednávku), ale vždy se před vakcinací snažíme o racionální přístup a plnou informovanost rodičů dle jejich potřeby, sporné případy a některá očkování do zahraničí konzultujeme s očkovacím centrem. Respektujeme právo rodičů na alternativní přístup k očkování, ale preferujeme splnění alespoň základního povinného očkování, které je platné pro ČR a které udržuje dostatečnou proočkovanost české populace a minimalizují riziko nákazy i pro ty děti, které ze zdravotních důvodů očkovány být nemohou.

Podrobné a objektivní informace o očkování a aktuální očkovací kalendář naleznete na stránkách České vakcinologické společnosti ČLS JEP http://www.vakcinace.eu

Základní informace o očkování

Očkování zdravé populace jako preventivní postup se „masivně“ provádí již 50 let. Ukázalo se, že je to nejlepší prostředek, jak bránit vzniku a šíření infekčních nemocí mezi lidmi. U očkovacích látek se velmi bedlivě sleduje nejen jejich účinnost, ale i bezpečnost pro pacienta. Všechna podezření, že očkování může i škodit, byla dosud vždy vyvrácena.

Očkování v lidském těle napodobuje situaci nákazy nemocí. Očkovací látky obsahují totiž složku získanou z původce onemocnění (bakterie či viru), která se nazývá antigen. Tato složka je zásadně oslabená, nebo zcela mrtvá. Z praktického hlediska tedy není tato složka schopna vyvolat onemocnění, mohou se projevit jen některé mírnější příznaky nemoci – teplota, vyrážka, podrážděnost. Po aplikaci vakcíny je imunitní systém nabuzen k tvorbě ochranné protilátky.

Očkování má dvě základní funkce:

 • individuální (chrání očkovaného jedince)
 • kolektivní (pravidelné a plošné očkování brání pomnožení a oběhu původce infekce mezi lidmi).

Očkování proti řadě nemocí u nás vyplývá ze zákona a je povinné.

Dítě, které není očkované (nebrání-li tomu jeho zdravotní stav), nesmí být přijaté do dětského kolektivu (jeslí či mateřské školy)!

Kdy by se nemělo očkovat?

Termíny povinného očkování jsou upraveny vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Tyto termíny mohou být upraveny rozhodnutím lékaře u každého dítěte přísně individuálně. Obecně lze říci, že překážky v očkování mohou být dočasné, které vedou jen k oddálení očkování nebo takové, které očkování brání trvale - může to být jen proti některé nemoci, nebo se dítě nemůže očkovat vůbec.

Důvody přechodného odložení očkování:

 • dítě je akutně nemocné, případně má teplotu (lehce zvýšená teplota a lehké nachlazení nemusí být vždy překážkou), větší pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte je třeba věnovat při očkování „živými“ vakcínami (např. spalničky),
 • dítě bylo v kontaktu s nemocným a je v tzv. inkubační době (ta trvá dle typu nemoci většinou 1-3 týdny),
 • dítě je oslabené po nemoci (je v rekonvalescenci), u běžných dětských onemocnění stačí většinou 1-2 týdny,
 • dítě má závažné dlouhodobé onemocnění (nejčastěji neurologické nebo onkologické), dítě užívá kortikoidy nebo léky na imunitu.

Před očkováním je vhodné lékaři sdělit, vyskytuje-li se v rodině krvácivá choroba nebo je-li někdo z rodiny léčen pro vážnou nemoc imunitního systému či nádorové onemocnění.

Dalšími důvody bránící očkování můhou být závažná reakce po předchozím očkování, či závažné chronické onemocnění (nejčastěji neurologické nebo defekt imunity).

Jaké jsou reakce po očkování?

Předně je třeba říci, že jakoukoliv reakci má jen malá část (několik málo procent) očkovaných dětí, většina z nich je v kojeneckém či batolecím věku.

Reakce po očkování se dostavují za různě dlouhou dobu, záleží na typu očkování. Může to být už v den či následující den po očkování, u „živých“ vakcín za 7-10 dnů. Tuto informaci vám sdělí lékař při očkování.

Reakce může být místní nebo celková. Obě pak mohou být očekávané nebo neočekávané (velice vzácné), přiměřené (fyziologické) nebo nepřiměřené (přehnaná fyziologická reakce nebo alergie).

Nejčastější místní reakce (v místě vpichu):

 • zarudnutí
 • otok
 • bolest

Nejčastější celkové reakce:

 • teplota
 • únava nebo naopak podrážděnost, neklid
 • bolest hlavy
 • bolest svalů
 • bolest kloubů
 • trávicí potíže

Většinou se reakce vyskytují izolovaně (např. jen zarudnutí nebo jen otok či neklid atd.), pouze v ojedinělých případech v kombinacích (např. zarudnutí s teplotou či bolestivý otok, neklid a teplota apod.).

Znovu je třeba připomenout, že reakce po očkování se objevují poměrně zřídka.

Jak se chovat po očkování?

V den očkování a nejlépe následující 2-3dny po očkování by dítě nemělo být vystaveno větší fyzické či psychické zátěži.

Jak se má dítě připravit na očkování?

Od 2-3 let je vhodné dítěti předem říci, co se při očkování bude dít. Zabrání se tak jeho zbytečným obavám z neznámého, posílí se jeho odvaha a sebevědomí důležité pro lepší spolupráci při očkování.

Je vhodné dítě pozitivně motivovat - vysvětlit mu, že bude moci po očkování provádět věci, které by mu mohly být jinak nebezpečné - chodit do školky, jíst zmrzlinu na ulici, běhat s jinými dětmi apod.

Je vhodné srovnat mírnou a krátkou bolest při vpichu jehly s jinou mnohem větší bolesti, kterou dítě už zažilo - odření kolena, bodnutí včelou, pád z koloběžky...

Je možné na hračce předvést, jak bude očkování probíhat.

Kdy kontaktovat lékaře po očkování?

Při horečce přes 39°C, neztišitelném pláči trvajícím několik hodin, při zarudnutí či otoku v místě vpichu dosahujícím 10 cm, objeví-li se přechodné obrny nebo křeče, případně krátkodobé bezvědomí, nebo objeví-li se závažnější reakce během dvou až tří hodin po očkování.

V případě horečky nad 38°C je možné podat léky proti horečce v dávce odpovídající hmotnosti dítěte.

  Aktuality
29.4.2020

Dle aktuálního doporučení prosíme o nošení respirátoru/roušky (malé děti) do čekárny i ordinace,

především při jakýchkoliv známkách nemoci.  Děkujeme, krásné léto ! 

DOVOLENÁ  15.-26.8. 2022 

zástup akut.případů vč. způsobilostí na tábor - MUDr. Boorová/Lipenská,

1.p. levé křídlo, po telefonické domluvě s očkovacím průkazem ! 495865467

mail: mudrbednarovam@seznam.cz    Tel: 495 865 329   

Pro plnou kapacitu máme STOP STAV přijímání  nových pacientů. Neplatí  pro rodinné příslušníky.                   

Upozornění ! Ceník uvedený na webu je neplatný, omlouváme se, na úpravě pracujeme, aktuální ceník je k dispozici v čekárně i v ordinaci,  Děkujeme 

                   

  Kontakt
MUDr. Miroslava Bednářová

sestra: Lenka Ornstová

Poliklinika II
Bratří Štefanů 895
500 03 Hradec Králové 
 
levé křídlo Polikliniky II
(bezbarierový vstup)
 
+420 495 865 329

  Partneři
© 2022 MUDr. Miroslava Bednářová, created by Bazi